Viimsi Teataja: Naissaare unikaalne militaarpärand saab väärikalt eksponeeritud

24.4.2022

Viimati muudetud: 25.4.22

Viimsi vallavolikogu võttis ühehäälselt vastu otsuse anda Eesti Meremuuseumi kasutusse suurem osa Naissaare kitsarööpmelisest raudteest. Kasutusõiguse andmine loob meremuuseumile võimaluse alustada Euroopa Liidust finantseeringute taotlemist, et rajada Naissaarele muuseum-külastuskeskus Nargen Nord.


Viimsi vallavolikogu kinnitas aprillis toimunud istungil ühehäälselt otsuse, anda SA Eesti Meremuuseum kasutusse 50 aastaks valla omandis olevad raudteelõigud Naissaare raudtee R1, R2, R4, R5, R6 ja R7. Sadama lähedal asuvad raudteelõigud jäävad meremuuseumi ja rannarahva muuseumi ühiskasutusse ning nende osas on plaanis muuseumitel tulevikus teha koostööd. Naissaarele Euroopa Liidu toetuste abil rajatav kompleks moodustab tulevikus terviku Tallinna Lennusadama ekspositsiooniga ja tooks saarele hinnanguliselt umbes 10 miljoni euroni ulatuva investeeringu.


Meremuuseumi kirjeldatud projekti raames rekonstrueeritakse saarel asuv raudtee, ajaloolise väärtusega ohvitseride kasiino, kaks rannakaitsepatareid, depoohoone ning miiniladude ala, mis täna on eraisikute valduses. Projekt soovitakse esialgse plaaniga valmis saada 2026. aastaks.


Naissaare saarevanem Toomas Luhaäär: „Nargen Nordiga astub Naissaar 21. sajandisse“


Nargen Nordi projektiga astub Naissaar 21. sajandisse. Veidi hilinenult, kuid väärikalt. Kui seni oleme oma külalistele õhinapõhiselt tutvustanud üha enam lagunevat militaarpärandit, siis meremuuseumi suurinvesteering muudab need tänapäevaseks muuseumiks. Hävimisohust päästetakse mitmed sõjaajalooliselt olulised hooned.


Projekt on oluline ka saare transpordi seisukohalt. Naissaare teede olukord ei kannata kriitikat. Põhja-lõunasuunaline tee meenutab kohati off-roadi trassi, millel veetakse aastas ligi 20 000 turisti ja mida kasutavad igapäevaselt naissaarlased. Taastatud kitsarööpmelisest raudteest ei saa ainuüksi haruldane vaatamisväärsus terves Euroopas, vaid igapäevane liiklustee turistidele ja saareelanikele. Nii väheneb looduspargis vanade militaarveokite kasutamine ja paraneb oluliselt liiklusohutus.


Naissaarlastele tähendab Nargen Nord ka täiendavaid töökohti ja on heaks väljakutseks osutatavate turismiteenuste taseme tõstmisel. Naissaarlaste kogukond soovib meremuuseumi plaanitu elluviimisel igati toetada.


Pikemalt saab lugeda Viimsi Teatajast: loe edasi.